SZCZERZYCA - GROZŁAK
Poroniec - W Połogu
Lunacy - Disconnection
Halny - Zawrat
Barrus
SHADOHM - Through Darkness Towards Enlightenment
Serpents - Walking Disaster